This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na Katıldı

2018.10.15

HUAWEI Türkiye AR-GE merkezi 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenen 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı’na katıldı.

HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi Kalite Departmanı organizasyon kapsamında, CMMI seviye 5'in tüm süreç alanlarını kapsayan organizasyonel performans yönetimi özelinde uygulanan genel bir yazılım verimliliği iyileştirme projesi sunuldu. HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi, yazılım ve kod geliştirme surecinin verimliliğini artırarak, genel verimlilikte elde ettiği iyileştirme deneyimini paylaştı. Bu bildiri, CMMI 5 olgunluk seviyesini kullanarak yazılım verimliliğini artırmak isteyen yazılım geliştirme sektöründeki diğer kuruluşlar için bir referans niteliği taşıyor. 

BT organizasyonlarının kalite ve süreç yönetimi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak birçok standart ve model geliştirildi. Bu kapsamda, HUAWEI Türkiye Kalite Departmanı, yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmek için en önemli süreç iyileştirme ve kalite yönetim modellerinden biri olan CMMI (Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu) modelini uyguladı. Bu hedefe paralel olarak, 2014 yılında HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, Türkiye genelinde CMMI Seviye 3 sertifikası alan ilk telekomünikasyon şirketi olmayı başardı. 

Bu basariyi takiben, süreç iyileştirmede en yüksek seviye hedeflendi ve daha sonrasında HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2017 yılında CMMI seviye 5 sertifikasını almaya hak kazanan ilk telekomünikasyon Ar-Ge’si olarak sektörde bir ilke daha imza attı.

HUAWEI Türkiye, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı kapsamında sunduğu çalışmayla, CMMI seviye 5 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yazılım verimliliği iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Bu çalışma ile genel olarak yazılım geliştirme ve kod oluşturma verimliliğinin, iyileştirildiği sonucuna varıldı. Yazılım geliştirme ekipleri zaman kullanımında verimlilik amacıyla yeniden kullanılabilir bileşenlerin olasılıkları konusunda sistematik bir analiz gerçekleştirdi. Bu projeyle %27'lik kod üretkenliği iyileştirmesi elde edildi. Pilot çalışmanın sonucunda, iyileştirme projesinin başarılı olduğu ve bu bulguların standartlaştırılmış bir uygulama prosedürü oluşturmak için değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.