This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Kurumsal Yönetim

Müşteri merkezli kalan ve bağlılığa ilham veren Huawei, kurumsal yönetim yapısını, organizasyonlarını, süreçlerini ve değerleme sistemlerini sürekli geliştirerek uzun vadede büyümeyi sürdürmüştür.

(As of December 31, 2017)