ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน ที่

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

อยู่: เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9 ชั้น 34-39 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. +662 095 8199