5G: sleuteltechnologie voor de digitalisering van morgen

2021.05

Hoe stimuleert een digitale samenleving als de onze verdere ontwikkeling en groei? Noodzakelijk is een netwerk dat snelle dataoverdracht, realtime connecties en steeds meer apparaten per km2 ondersteunt. De huidige vierde generatie, 4G, kan de eisen van vandaag al amper aan. De toekomst vraagt dan ook om een nieuwe generatie netwerktechnologie: sneller en met meer capaciteit. Dat netwerk is 5G – een afkorting van ‘vijfde generatie’.

Wat verandert er met 5G?

Telecomoplossingen maken gebruik van het internet dat telecomaanbieders bieden. Snel internet is hierbij een must. De 5G-netwerken die worden aangelegd zorgen voor tien keer sneller internet dan het huidige 4G biedt. Dat is niet het enige verschil. 5G combineert een hogere bandbreedte met betere beveiligingsmogelijkheden en een veel hogere capaciteit. Zo fungeert dit nieuwe netwerk als basis voor het groeiende aantal verbindingen tussen individuen, bedrijven en apparaten. Hierdoor wordt er letterlijk meer mogelijk: IoT, Smart City-functies, zelfsturende auto’s, robots die werkzaamheden kunnen verrichten op gevaarlijke locaties, toegang tot apparaten en die op afstand besturen. Denk ook aan augmented en virtual reality (AR en VR) voor leer- en werksituaties.

Grootschalige uitrol 5G-netwerken

Met 5G-oplossingen maken we de weg vrij voor snelle, grootschalige uitrol van 5G-netwerken. Hiermee vermindert de CAPEX en OPEX: zowel de investeringen als de terugkerende kosten gaan omlaag. In Korea en Zwitserland is het 5G-netwerk al beschikbaar.

Duurzame oplossingen

5G is energie-efficiënt en dus minder belastend voor het milieu. Dankzij intelligente technologieën werkt het systeem extreem zuinig. Een universeel hardwareplatform ondersteunt een snelle en efficiënte inzet van 5G-doelnetwerken en is compatibel met 2G, 3G en 4G. Dit maximaliseert het rendement van de operator op bestaande netwerken. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot maximaal beperkt. Daarnaast ondersteunt een 5G-netwerk ook multi-band antennes. Hierbij worden meerdere bandbreedtes in één antenne verenigd. Zo nemen de antennes minder ruimte in.

5G en veiligheid

Het is van het grootste belang dat de verbindingen via netwerken veilig zijn. Dit geldt ook voor de toekomstige 5G-netwerken. Daarvoor dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van leverancier tot eindgebruiker. Om voor die veiligheid te zorgen, zijn binnen de netwerken van de telecomaanbieders het radionetwerk en het kernnetwerk gescheiden domeinen. Zij communiceren via gestandaardiseerde interfaces. Ook de Nederlandse telecomaanbieders handhaven deze beveiligingsarchitectuur bij de aanleg en exploitatie van hun netwerken. De hardware, software en dienstverlening van Huawei voldoet volledig aan de internationale standaarden en wordt zeer regelmatig door externe partijen en overheden getoetst en getest.