Publiek belang

Hoe we straks in Nederland werken, zakendoen of leven met elkaar: er verandert van alles door de digitale transformatie. De kritische infrastructuur bijvoorbeeld. Hoe krijgen we een veilige digitale omgeving waarin de belangen van burgers en bedrijfsleven geborgd zijn?

Digitale veiligheid

Alle partijen die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid bij het creëren van een digitaal veilige omgeving. In de keten van cyberveiligheid en vertrouwen spelen de volgende 'schakels' een rol, en wel op deze manier:

  • de overheid: wet- en regelgeving
  • de telecomaanbieders: veilig onderhoud en beheer van netwerken
  • de serviceaanbieders, dat zijn alle partijen die diensten leveren die over de netwerken lopen, bijvoorbeeld banken, social media, internetplatforms: veilige producten, diensten en gegevensbeheer
  • de leveranciers van de (netwerk)apparatuur, zoals Huawei: veilige hardware en software
  • de eindgebruikers: verantwoord gebruik van de netwerken, diensten en omgang met data

ICT Topics