ERNW beoordeelt broncode voor Huawei 5G Core Network UDG: goede kwaliteit

2020.06.02

ERNW is een onafhankelijke IT-beveiligingsserviceprovider in Heidelberg, Duitsland. Sinds de oprichting in 2001 ligt de focus op leveranciersonafhankelijke advies- en beoordelingsdiensten op alle gebieden van IT-beveiliging. Door deze diensten aan haar klanten te leveren, streeft ERNW ernaar "de wereld veiliger te maken".

Het ERNW heeft de broncode van de Huawei 5G Core Network UDG-componenten onafhankelijk getest. De afgelopen periode is ERNW te gast geweest in het Huawei Cyber Security Transparency Center in Brussel, waar derden de broncode van Huawei kunnen testen. Uit hun analyse blijkt dat Huawei’s 5G Core Network UDG (Data Gateway) van goede kwaliteit is, ofwel in hun woorden: “Huawei heeft een volwassen en relevant software engeneering proces neergezet voor UDG. Dit is goede indicator dat het Huawei 5G-kernnetwerk veilig en betrouwbaar is.”

Dit is het eerste 5G-kernelement dat uitgebreid getest is. Hieruit blijkt dat de hardware die Huawei levert betrouwbaar is, geen noemenswaardige kwetsbaarheden bevat en geen ruimte laat voor vermeende achterdeurtjes.

Cyber security is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, telecomproviders, netwerkleveranciers (zoals Huawei) en maatschappelijke organisaties. Privacy en veiligheid van netwerken begint bij het vaststellen van een standaard die al die partijen wezenlijk achten. Vervolgens zijn er producten nodig om deze standaard te ondersteunen. Deze producenten moeten dan wel geverifieerd en getest zijn - over dat onderdeel gaat het ENRW-onderzoek. Daar bovenop komt nog de netwerkimplementatie: hoe gaan operators die producten op hun systemen laten draaien en hoe gaan zij de privacy van hun systemen waarborgen? Het ENRW-rapport laat zien dat Huawei een betrouwbare partij is in de uitrol van 5G.