Publiek belang

Hoe we straks in Nederland werken, zakendoen of leven met elkaar: er verandert van alles door de digitale transformatie. De kritische infrastructuur bijvoorbeeld. Hoe krijgen we een veilige digitale omgeving waarin de belangen van burgers en bedrijfsleven geborgd zijn?

Digitale veiligheid

Alle partijen die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid bij het creëren van een digitaal veilige omgeving. In de keten van cyberveiligheid en vertrouwen spelen de volgende 'schakels' een rol, en wel op deze manier:

  • de overheid: wet- en regelgeving
  • de telecomaanbieders: veilig onderhoud en beheer van netwerken
  • de serviceaanbieders, dat zijn alle partijen die diensten leveren die over de netwerken lopen, bijvoorbeeld banken, social media, internetplatforms: veilige producten, diensten en gegevensbeheer
  • de leveranciers van de (netwerk)apparatuur, zoals Huawei: veilige hardware en software
  • de eindgebruikers: verantwoord gebruik van de netwerken, diensten en omgang met data

Ondersteunende taak

Bij Huawei zien we het als onze taak om de vorming van digitaal beleid door analyses en technologische inzichten te ondersteunen. En dan niet als de leverancier aan de andere kant van de tafel, maar als partner met hetzelfde doel. Náást opdrachtgevers. Náást de toezichthouders. In volledige professionele openheid. Strategische partnerschappen zijn immers van groot belang als het gaat om de kritische infrastructuur. Enerzijds om risico’s effectiever te identificeren en te verlagen. Anderzijds om digitale transformatie tot een succes te maken. Voor iedereen.

Zo brengen wij dit in de praktijk

Ontwikkeling ICT-normen

Huawei draagt bij aan de ontwikkeling van ICT-normen:

  • we zijn lid van meer dan 360 brancheorganisaties, waarin we actief zijn in 300 sleutelposities.
  • we dienen regelmatig voorstellen in voor nieuwe normen. Zo zijn 251 van onze voorstellen gehonoreerd binnen 3GPP SA3. Dit 3rd Generation Partnership Project is onder andere aanjager van uniforme 5G-beveiligingsstandaarden.

Snelle response bij kwetsbaarheid

We hebben een speciaal incident response-team en ISO-conform kwetsbaarheidsresponse-proces opgezet. We publiceren meldingskanalen voor kwetsbaarheden en ontvangen rapporten van beveiligingsorganisaties, onderzoekers en andere bronnen. Alle kwetsbaarheden publiceren we in een database met productkwetsbaarheden. We identificeren vervolgens alle betrokken producten en klanten met behulp van configuratiebeheer en supply chain-bezorgsystemen. Op deze manier kunnen we kwetsbaarheidsinformatie snel publiekelijk of privé aan belanghebbenden melden.

Samen werken aan cyberveiligheid

Cyberveiligheidsproblemen zijn veelvoorkomende uitdagingen wereldwijd. Voor klanten maar ook voor organisaties die aan kwetsbaarheidscoördinatie doen, beveiligingsbedrijven, onderzoekers en leveranciers. Cyberveiligheid vereist informatie-uitwisseling en technische samenwerking. Ons Product Security Incident Response Team bouwt aan een harmonieus beveiligingsecosysteem op een open en transparante manier.

Lees meer over ons Product Security Incident Response Team (PSIRT) op onze Engelstalige site.

ICT Topics