Bestuur onderneming

Eigendomsstructuur

Huawei is een geheel private onderneming waarbij de medewerkers eigenaar zijn van het bedrijf. Daarmee vormen zij het economische hart van Huawei én bepalen zij het dagelijks bestuur:

  1. zij investeren zelf in de ontwikkeling van het bedrijf
  2. zij beslissen mee over de toekomst
  3. zij profiteren van het succes van het bedrijf; en
  4. zij varen samen een eigen koers, onafhankelijk van anderen

Deze bijzondere structuur leidt tot een enorme klantfocus en toewijding. En vormt de basis voor de ongekende groeisnelheid van Huawei.

100.000 medewerkers zijn aandeelhouders

Op dit moment telt ons bedrijf bijna 100.000 medewerker-aandeelhouders. Hiervan hebben ruim 88.000 aandeelhouders stemrecht. Dat zijn uitsluitend Chinese werknemers. Oprichter Ren heeft nog ruim 1% van de aandelen. De overige bijna 10.000 aandeelhouders zijn oud-medewerkers die met pensioen zijn of bij een reorganisatie zijn vertrokken. Zij hebben geen stemrecht. Huawei is niet beursgenoteerd.

Vertegenwoordigerscommissie

Op basis van één stem per aandeel brengt elke stemgerechtigde zijn stem uit en kiest een afgevaardigde in de vertegenwoordigerscommissie. Deze commissie is ons hoogste besluitvormingsorgaan binnen Huawei. De vertegenwoordigerscommissie kiest de leden van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en beslist over de verhoging van kapitaal, uitgifte van nieuwe aandelen, verdeling van de winst, et cetera.