Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

МАК компани БНХАУ-ын Huawei technologies компанитай хамтран нарны цахилгаан станц байгуулахаар боллоо.

2024.06.10
Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй байгуулагдсан уг гэрээний хүрээнд Төв, Дорноговь, Дундговь аймагт байрлах МАК-ийн үйлдвэр, уурхайд 40МВт-ын нарны цахилгаан станц болон 90МВт-ын цэнэг хураагуур байгуулагдаж эрчим хүчний хэрэглээгээ сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдэхээр болж байна.

Ингэснээр жил бүр 70ГВт.ц ногоон эрчим хүч үйлдвэрлэн 55 мян.тн буюу 2.5 сая модтой тэнцүү хэмжээний хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах юм.

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/MAKMongolynAlt/posts/pfbid08Pat5RQwB77oqtaYLzekcvAPjiDsKmpixXmzGhHqREE7SNV6XbpYpFEwFzSPE2NDl?rdid=eXQG1tF3kKO8YT0B