Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

Ховд аймгийн Мянгад суманд 10 МВТ-ын нарны цахилгаан станц ашиглалтанд орлоо

2022.05.23

[2022.05.23]Ховд аймгийн Мянгад суманд 10 МВТ-ын нарны цахилгаан станц ашиглалтад орлоо. Уг төсөл дээр Huawei брэндийн дэлхийд 1-т ордог инвертэр-ийг ашиглаж суурьлуулсан бөгөөд, төхөөрөмжийн эцсийн шатны тохиргоо, мөн эцсийн хэрэглэгчдэд зориулсан сургалтыг Huawei-аас зохион байгууллаа.