Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

5G бидэнд юу амлаж байгаа вэ?

2022.07

5G сүлжээ нь хэрэглэгчдийн хувьд өргөн хэрэглээг бий болгож, янз бүрийн салбар дахь олон төрлийн шинэ загвар, үйлчилгээг идэвхжүүлэх зорилготой юм.

Тиймээс 5G сүлжээ өндөр хурд, илүү найдвартай байдал, хоцрогдол багатай байх болно гэдэгт бүрэн итгэж болно.

Хэрэглэгчдийн хувьд энэ нь интернетээс их хэмжээтэй файлыг хурдан татаж авах, хямд холболт, AR, VR гэх мэт цоо шинэ, гайхалтай туршлагуудыг бий болгоно гэсэн үг.

Салбаруудын хувьд 5G нь найдвартай, ашиглах боломжтой, хоцролт багатай сүлжээгээр дамжуулан автоматжуулалт болон алсын удирдлагад дохио өгөх замаар ашиглагдана. Энэ нь Уул уурхайн салбарт бие даасан жолоодлого, үйл ажиллагаанаас эхлээд алсын зайнаас үйлдвэрлэлийн удирдлага, эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртэл гээд бүх зүйлд хамаатай. 5G бол Smart Home, үйлдвэр, машин жолоодох, хот гэх мэт зүйлст ашиглагдах төхөөрөмжүүдийг бүхэлд нь хөгжүүлж, ойлгох боломжийг олгодог технологи юм.