Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

5G Ложистик-ын салбарт ямар шинэчлэл авчирч байгаа вэ?

2022.07

Kunming хотод байрлах энэхүү боловсронгуй болсон агуулахад хайрцгийг зөөвөрлөх, өндөр тавиур дээр байршуулах зэрэг үйл ажиллагааг овоологч машины тусламжтайгаар хүний гар оролцоогүйгээр хийж гүйцэтгэж байна.

Уг бичлэг дээр агуулах дотор байрлах жижиг төмөр замд чиглүүлэгч машинууд эмх цэгцтэй явж байгааг харж болно. Харин системийн удирдлагын өрөөнд ажиллагаа, ложистик –ийг хянадаг цөөхөн хэдэн техникчид ажиллана.

Эдгээр бүх зүйл хэрхэн хийгдэж байна вэ? Хариулт нь 5G. Huawei салбар бүрт шинэчлэл хийж өөрчлөхийн тулд өндөр хурдны 5G сүлжээг ашиглан харилцагч байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажиллаж байгаа талаар дэлгэрэнгүйг доорх бичлэгээс үзээрэй.