ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei’s "Sky Seeds for the Future" 4th batch to be held online for Myanmar Students to learn about cutting-edge ICT technology

2020.09.24
program

Read Myanmar

[Yangon, Myanmar, 21 September, 2020] – Seeds for the Future, an annual initiative by Huawei organized in support of the development of Myanmar’s information and communications technology (ICT) industry talent, returns this year as a fourth batch, named as “Sky Seeds for the Future”, of 38 outstanding local students were selected from computer and technological universities across Myanmar to embark on a 5-day educational program from 21st to 25th September. This year’s program will be conducted online due to current health and safety concerns. 

Coordinated in partnership with Myanmar’s Ministry of Education, the National Education Policy Commission and Rectors’ Committee, the start of the program was marked on 21st September with an online opening ceremony through WeLink. Opening speeches were delivered by Mr. Ding Zhaoyi, Huawei Myanmar CEO, Dr. Myo Kywe, Chairman of National Education Policy Commission, Mr. Pan Feng, Cultural Counsellor of Embassy of the People's Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar, Dr. Zaw Wai Soe, Chairman of Rectors’ Committee, and Mr.Fu Bo, Director of Public Affairs and Communications Huawei Asia Pacific Region, followed by a thank you speech by the 2020 Sky Seeds for the Future Students' Representative. 

In 2020, Huawei will offer a 5-day online program including 6.5 hours of compulsory courses, 6.5 hours of live streamed sessions and 1 hour of elective course with free access to additional resources for self-learning about Chinese culture. The selected students will study cutting-edge technologies such as 5G, AI, cloud computing to better equip them with ICT knowledge, crucial for their future career advancements.  An awards ceremony for students will be held on 28th September, after the conclusion of the program. 

Seeds for the Future, a global flagship CSR program of Huawei, aims to foster local ICT talents, enhance knowledge transfer, promote a better understanding and interest in ICT sector, and improve and encourage regional building and participation in the digital community. Introduced in 2017, Huawei’s “Seeds for the Future” has since enrolled 68 Myanmar students including this batch, which in total has included more than 5770 4,700 students from over 500400 universities worldwide. The students are given the amazing opportunity of internship at Huawei Myanmar and to immerse themselves in different a culture whilst studying the most innovative technology solutions from directly from Huawei, a leading global ICT provider.

Mr. Ding Zhaoyi, CEO of Huawei Myanmar

Mr. Ding Zhaoyi, CEO of Huawei Myanmar stated “Unlike previous year, the COVID-19 pandemic has affected every aspect of our lives. For safety reasons, we will conduct this talent program online this year. We hope through our extra efforts, extra care and extra hard work, to make this project more effective. ‘Seeds for The Future 2020’ has been under the topic of ICT talent development and had successfully delivered 68 outstanding students since 2017. For this year, we decided to offer the scholarship to 38 students from Computer Studies and Technological Universities across Myanmar. It’s been four years that we started this program and now, the fourth batch of ‘Seed for The Future’ happens again this year despite the COVID-19 pandemic.

Dr. Myo Kywe, Chairman of National Education Policy Commission

Dr. Myo Kywe, Chairman of National Education Policy Commission said “Myanmar is transforming the entire education system, including university autonomy. For this sector, the government is committed to develop the world class higher education system with focus on research and innovation to meet country’s social and economic needs. With continuous implementing of reforms and opening up, Myanmar’s economy gains rapid achievement, especially in ICT sector. Seeds for The Future is the Huawei’s largest global flagship CSR program to cultivate local ICT professionals. Now, 38 outstanding students, majoring in ICT from 38 universities are selected to help improving Myanmar’s ICT industry. Hence, I would like to greatly appreciate Huawei Myanmar for organizing this ICT talent development program again this year.”

Mr. Pan Feng, Cultural Counsellor of Embassy of the People's Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar

Mr. Pan Feng, Cultural Counsellor of Embassy of the People's Republic of China to the Republic of the Union of Myanmar praised to the attending students “I hope that students can understand Chinese science and technology and culture through this activity, and understand real China through their own eyes. After the epidemic is over, Myanmar friends are welcome to visit China more often, have a look at the unique charm of China's harmonious society and famous mountains and rivers, as well as the unremitting efforts made by the hard-working, simple, sincere and friendly Chinese people for the common development of the world. I believe that every time the people of China and Myanmar meet, know each other, and cherish each other, we can nurture the seeds of cooperation and friendship, which will grow into a towering tree that will last forever! First of all, I would like to congratulate the nominated students for this program. As you are the next generation to carry the responsibility of Myanmar’s ICT improvement, I hope that you can achieve something from this program – even a piece of advice is good for you. He added “For now, you maybe the seeds, but I believe that one day you will be contributing your capacity, hard work, knowledge and experience back to the country as in the shape of the trees.

Mr. Fu Bo, Director of Public Affairs and Communications Department, Huawei Asia Pacific Region

Mr. Fu Bo, Director of Public Affairs and Communications Department, Huawei Asia Pacific Region stated “The upcoming era is completely based on data, AI, IoT and Cloud Computing. In the coming two to three decades, technological progress will bring us into an intelligent world, where all things sense, all things are connected, all things are intelligent. Huawei believes youth is the main engine of development as well as digital advancement. Huawei values them and praises their competency. And we feel our responsibility to guide them so that they can select the right path; realize their value and contribute to the developments of society. Later he added “Myanmar is a country with a long history of civilization and has abundant resources and hardworking people. There are many young people like you who are full of vision and ambition for the future. They may not all have sufficient resources and resources to realize their dreams, that's why we're implementing the Seeds for the Future program”.


“Huawei Sky Seeds for the Future 2020” Students' Name List Announcement by Rectors Committee, Rector Dr. Mie Mie Thet Thwin, University of Computer Studies (Yangon)

Speech by 2020 Sky Seeds for the Future Students' Representative Ma Saung Hnin Pwint Soe from Yangon University

As Myanmar's telecommunications sector faces high demand for ICT capabilities, Huawei has pledged to continue its efforts to enhance its growth and improve the country's ICT sector. To meet these challenges, Huawei launched the HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy), which annually awards scholarships to selected 50 students from computer and technology universities across the country for their academic journey, The Seeds for the Future and an internship program at Huawei Myanmar to provide valuable work experience to young talents in the company and to develop more technical resources to support the Golden Land ICT scene.