ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အာရွပစိဖိတ္ အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ HUAWEI က မဟာဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္သစ္မ်ားကိုေၾကညာခဲ့

2020.06.15

[စင္ကာပူ - ဇြန္လ ၁၁ရက္၊ ၂၀၂၀ ] “Go Cloud, Go Global” အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ HUAWEI CLOUD အာရွပစိဖိတ္ အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ခုေက်ာ္တို႔မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ အေနအထားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ရႈျမင္သုံးသပ္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္သည့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၏ အေရးပါပုံတို႔ကို မွ်ေဝခဲ့ၾကၿပီး  Huawei က  ေဒသတြင္း enterprise  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  5G၊ cloud ႏွင့္ AI နည္းပညာမ်ားျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားကို ေဒသတြင္း တြင္သာမက ကမာၻ႔အဆင့္သို႔ ျဖန႔္က်က္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  ကမာၻ႔အဆင့္ Huawei Mobile ဝန္ေဆာင္မႈ (HMS) ေဂဟစနစ္ကို US $  သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ မတည္၍ တည္ေဆာက္သြားမည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္သည္။

“ကမာၻ႔အဆင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေဂဟစနစ္ေတြကို အသုံးျပဳရင္းနဲ႔ HUAWEI CLOUD ဟာ ကမာၻအႏွံ႔မွာ ရရွိႏိုင္ၿပီး ယုံၾကည္အားထားရတဲ့ open platform တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး အင္တာနက္ကုမၸဏီေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေပးေနပါတယ္” ဟု HUAWEI CLOUD ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဌာန ဒါ႐ိုက္တာ Mark Chen က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ Global 500 ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ၂၂၈ ခု၊ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း enterprise လုပ္ငန္း ၁၀၀ အနက္မွ ၅၈ ခုတို႔က Huawei ကို ယင္းတို႔၏ ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မိတ္ဖက္အျဖစ္ ယုံၾကည္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကသည္။ ေဂဟစနစ္မ်ားအတြင္း မိတ္ဖက္မ်ား၊ developer မ်ားက HUAWEI CLOUD ကို အသုံးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္လာႏိုင္ၿပီး AI၊ 5G ႏွင့္ big data တို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ application မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာက  Huawei ၏ အျပတ္အေတာက္မရွိေသာ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကမာၻ႔အဆင့္ထိ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ Huawei က အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ စတင္မည့္ ကမာၻ႔အဆင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ Brilliant Plan ကိုလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွာ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔အဆင့္ တယ္လီကြန္းမ်ားၾကား မဟာမိတ္အင္အားစုဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

“ေဒသခံတယ္လီကြန္းေတြနဲ႔ အင္တာနက္ကုမၸဏီေတြၾကားမွာ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ပိုမို လြယ္ကူလာေစမယ့္ ေဂဟစနစ္ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔ Huawei က ရည္႐ြယ္ပါတယ္” ဟု Huawei အာရွပစိဖတ္ေဒသ Carrier လုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ရက္ အႀကံေပးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ Zhang Jing က ဆိုသည္။ “သူတို႔ေတြ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြထဲ ဝင္ေရာက္ရာမွာ ဒါက အႀကီးအက်ယ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါ” ဟု ယင္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ Huawei ၏ SHAREit ပလက္ေဖာင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ ၊ content အလြယ္တကူ မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကမာၻအႏွံ႔ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသူ ဦးေရ (use base) ၁.၈ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရွိၿပီး လစဥ္အသုံးျပဳသူ (MAU)0. ၆ ဘီလီယံ ရွိေနၿပီသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ HUAWEI CLOUD က စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ ပိုမိုကိုက္ညီတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ိဳးေတြ ေပးႏိုင္ေစဖို႔ HUAWEI CLOUD ရဲ႕ big data ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ AI စြမ္းေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳထားတဲ့ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ အႀကံျပဳခ်က္ ဝန္ေဆာင္မႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အကူအညီေပးပါတယ္” ဟု SHAREit ၏ သု/ဖြံ႕ ဒါ႐ိုက္တာ Henry Yu က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေထာက္အကူမ်ားက ႀကီးမားမ်ားျပားသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ဤအခ်က္ကို ယင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္၊ Huawei Cloud ၏ 2020 Go Global စကၠဴျဖဴစာတမ္းက သက္ေသျပေနသည္။ အင္တာနက္ဆက္ႏြယ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ယင္းစာတမ္းက အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အသြားအလာမ်ား ကန႔္သတ္ထားခ်ိန္အတြင္း NetEase Games ကဲ့သို႔ေသာ မိုဘိုင္းဂိမ္း ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ႀကဳံခဲ့ရသည္။ အားေကာင္းသည့္ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ထိုသို႔ တိုးတက္မႈမ်ားဆီ ဦးတည္ေစေၾကာင္း သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ HUAWEI CLOUD က ‘လမ္းခင္းေပးခဲ့တယ္’ လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ တနည္းဆိုရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မၾကာခဏဆိုသလို HUAWEI CLOUD data center ေတြ ရွိတဲ့ ေဒသေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဂိမ္းေတြကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု NetEase Games ၏ Booming Games က႑ CEO ျဖစ္သူ Wang Xi က ဆိုသည္။

IDC မွ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ အာရွပစိဖိတ္ ဖက္စပ္ cloud ေစ်းကြက္တြင္ HUAWEI CLOUD က တတိယေနရာမွ ရပ္တည္ေနၿပီး အာရွပစိဖိတ္ ေစ်းကြက္ ၁ ၏ အဓိက Cloud ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္လာသည္။