ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပန္လည္လက္ခံ ရရွိၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရအား တရားစြဲဆိုထားမႈကို Huawei မွ ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့

2019.09.10

Read Myanmar Version

Huawei ၏ အေမရိကန္ကုမၸဏီခြဲျဖစ္သည့္ Huawei Technologies USA Inc. (HT USA) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ဇြန္လအတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရးဌာနႏွင့္ အျခား အေမရိကန္အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားမႈကို စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း   ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္အာဏာပို္င္မ်ားက Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္တြင္ Huawei က တရားစြဲဆိုထားခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ထင္ရာစိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသံတိတ္ဝန္ခံေန သကဲ့သိုပင္ျဖစ္သည္ဟု Huawei က ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ အေမရိကန္အစုိးရမွ Huawei အေပၚ ျပဳလုပ္ေနေသာ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ကေနံကေjjjj

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Huawei ၏ ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာမ်ား၊ Ethernet switches မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာဆက္သြယ္ေရးသံုးပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ ဘာလတြင္ California ရွိ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခု၌ စမ္းသပ္ၿပီး အဆင့္မီေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးကာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္စီးပြားေရးဌာနက အေၾကာင္းျပခ်က္ မည္မည္ရရမေပးဘဲ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဆိုကာ လမ္းခရီးတြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း Huawei က အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါစက္ပစၥည္းမ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔  ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ တင္ပို႔မႈလုိင္စင္လုိမလိုကို အေမရိကန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္မေပးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထား ခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုရန္မွလြဲ၍ Huawei တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိခ့ဲပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Huawei က အေမရိကန္အစိုးရကို အဆိုပါစက္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ လိုင္စင္လုိမလိုကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာ ဆိုင္းငံ့ထားမႈျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလံဘီယာခရိုင္ရွိ အေမရိကန္ခရိုင္တရားရံုး၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ထိုသို႔ဆုိင္းင့ံထားမႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးအက္ဥပေဒကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။

အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္တြင္ အဆိုပါစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တရုတ္သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ကေတနင u ံHuawei သည္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာခဲ့ေသာ  ေၾကာင့္ တင္ပို႔ရန္ လိုင္စင္မလိုအပ္ပါ ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾသဂုတ္လတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက HT USA ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၎စက္ပစၥည္းမ်ားကို HT USA ထံသို႔ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စရိတ္ ျဖင့္ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

Huawei ၏ တရားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Dr. Song Liuping က “Huawei က တရားစြဲဆိုမႈကို ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္ ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ပြဲရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Huawei ရဲ႕ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းေတြကို တရား ဥပေဒနဲ႔မညီဘဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက ဘာေျဖရွင္းခ်က္မွ မေပးတာကိုေတာ့ စိတ္ပ်က္မိတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကိုလံဘီယာခရိုင္ရွိ အေမရိကန္ခရိုင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားမႈကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းေပးသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ HT USA က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အျပည့္ အစံုရွင္းလင္းခ်က္၊ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းမႈက တရားဥပေဒ ႏွင့္မညီညႊတ္ေၾကာင္းသိရွိရန္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအခ်ိန္ယူခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းတို႔ကို အေမရိကန္အစိုးရမွ ေျဖရွင္း ေပးရန္ ေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရက ယေန႔အထိ ရွင္းျပရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

“အေၾကာင္းအရင္းမရွိ ရွင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အျခားသူရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခုကိစၥရပ္လုိမ်ိဳး အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔မညီဘဲ ထင္ရာစိုင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ပံုမွန္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပထားသင့္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္သင့္တယ္။” ဟု Dr. Song က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က မီဒီယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ Huawei ကုမၸဏီ၏ ပံုမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳရန္အတြက္  တရားေရးႏွွင့္ စီမံေရးအာဏာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအပါအဝင္ အျခားေသာ အရာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပံုမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ျပည္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ သေဘၤာ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈကို ဆိုင္းငံ့ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ Huawei က ၎၏ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္လက္ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Dr. Song က ေျပာၾကားခဲ့သည္။