ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei ၊ တစ္ႏွစ္တာႏွင့္ ယင္းကာလ အလြန္

2020.05.20
ping

Huawei က ယင္း၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ Global Analyst Summit အခမ္းအနားကို ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ အျဖစ္ Huawei ႐ုံးခ်ဳပ္ ရွန္းက်န႔္တြင္သာမက အြန္လိုင္း အခမ္းအနားအျဖစ္ပါ က်င္းပခဲ့သည္။ Huawei ၏ ယင္း အခမ္းအနားသို႔ တယ္လီကြန္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စသည့္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးတို႔မွ စိစစ္သုံးသပ္သူမ်ား၊ အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူ (KOL) မ်ား၊ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေနျဖင့္ ခက္ခဲသည့္ ကာလမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကမည္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ အတူတကြ ရယူၾကမည္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ကမာၻႀကီး ေရာက္ရွိလာေစရန္ မည္သို႔ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္ကို အားလုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားအစတြင္ Huawei ၏ အလွည့္က် ဥကၠဌ Guo Ping က “ Huawei ၊ တစ္ႏွစ္တာႏွင့္ ယင္းကာလအလြန္” အမည္ရွိ အဖြင့္အမွာစကားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Guo Ping က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း Huawei ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားျဖင့္ မိန႔္ခြန္းကို အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတြင္းမွာ နည္းပညာမ်ားစြာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Huawei ဟာ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္”

Huawei က ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ တက္ႂကြစြာ အက်ိဳးျပဳေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီးကို ဆက္လက္တိုးတက္ေနေစရန္အတြက္ Huawei က လူမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ယူေဆာင္လာေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း Huawei က ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တို႔ရွိ ကြန္ရက္ေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ ကြန္ရက္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ ရွိသည္။ စမတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြဲသူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိရာ  Huawei ကို တိုက္ခိုက္သည့္ US ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က Huawei အတြက္သာမက ယင္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေနေသာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ပါ ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ကမာၻႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ICT အေျခခံအေဆာက္အအုံသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။  ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး က႑သည္ US ေဒၚလာ ၂၃ ထရီလီယံ တန္ေၾကးရွိသည့္ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ICT လုပ္ငန္းက႑တြင္လည္း အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အဆိုပါ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ကမာၻႀကီး၏ တံခါးဝတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ Huawei က ICT က႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထက္ အခြင့္အလမ္းက ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

အနာဂတ္တြင္လည္း Huawei က ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း၊ တြက္ခ်က္မႈ (computing) ႏွင့္ စမတ္စက္ပစၥည္းမ်ား ဟူသည့္ က႑ႀကီး သုံးရပ္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Huawei သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကြင္းဆက္၊ စံႏႈန္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားတို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး ပြင့္လင္း၍ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အသားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံး ပါဝင္တိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ ဒီေန႔ကမာၻႀကီးဟာ အားလုံး အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေနတဲ့ စနစ္ႀကီး တစ္ခုပါ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစဖို႔ ဆိုတာ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္၊ လက္ေတြ႕မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာ ျပန႔္က်ဲေနတဲ့ စံႏႈန္းစနစ္ေတြနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ကြင္းဆက္ေတြဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစပါဘူး။ ဒီထက္ပို ျပန႔္က်ဲလာမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ရပ္လုံးအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဉာဏမူပိုင္ခြင့္ေတြ အားေကာင္းဖို႔၊ မွ်တတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိဖို႔ ၊ တသားတည္းျဖစ္တဲ့ တကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေတြကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကမာၻ႔ ပံ့ပိုးေရာင္းခ်မႈ ကြင္းဆက္ႀကီးတစ္ခုကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ရပ္လုံး အတူတူ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Guo Ping က ဆိုသည္။

ပထမဦးဆုံး Huawei Global Analyst Summit ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္၏ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ ရွိၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္ အစီအစဥ္ (parallel sessions) မ်ားျဖင့္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားမွာ ကမာၻအႏွံ႔မွ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းက႑လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔၏ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ပိုမို အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက https://www.huawei.com/en/press-events/events/has2020 တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။