Siber Güvenlik

Huawei Siber Güvenlik Raporu (Haz. 2016)

Huawei'nin siber güvenlik serisinin parçası olan bu rapor, tedarik zinciri riskine odaklanmakta, tedarik zinciri güvenliğini sağlamanın sektör için önemi, en iyi uygulamalar ve Huawei'nin bu konuya yaklaşımı hakkında bilgiler vermektedir.


Siber Güvenliğin 6 Unsuru

Bu videoda, bir organizasyonun faaliyetlerini sürdürürken siber güvenliğini sağlamak için dikkate alması gereken 6 unsur değerlendirilmektedir: strateji, personel bağlılığı, yasa ve düzenlemeler, bilinci artırma, süreç kontrolü ve denetim.

2016-12-27

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 2017

Kamu Bilişimcileri Derneği’nin, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek amacıyla her sene düzenlediği zirvede, Huawei Enterprise Ülke Müdürü Serdar Yokuş, yaptığı konuşmada Huawei’in siber güvenlik stratejileri ve çözümleri hakkında bilgi verdi.


Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri 2014

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri, bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında, 30’dan fazla konuşmacının ve yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşti.


Broader Way Siber Güvenlik Konferansı 2013

Her geçen gün daha da önemli bir hal alan ulusal siber güvenlik konusunun gereksinimlerini ve Türkiye’deki yol haritasını tartışmak amacıyla, kamu ve ilgili paydaşların ortaklığıyla düzenlenen ve 13 Şubat’ta ikincisi gerçekleştirilen Broader Way Siber Güvenlik Konferansı’nda; kamu ve özel sektör katılımcıları birbirleriyle bilgi paylaşımına girerek, Türkiye’nin siber güvenlikle ilgili attığı adımları, sorunları ve muhtemel çözümleri tartıştılar.