Kurumsal Yönetim

Hissedarlar Genel Kurulu, şirketin sermaye artırımı, kar dağıtımı ve Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gibi temel konularda kararlar alan şirket içerisindeki en üst yetki makamıdır.

Yönetim Kurulu, şirketin strateji ve yönetimi konusundaki karar organıdır. Yönetim Kurulu, genel iş faaliyetlerini öngörür, yönetir ve aynı zamanda strateji ve faaliyetler ile ilgili önemli konularda kararlar alır.

Denetim Kurulu’nun kilit sorumlulukları arasında, dahili ve harici uyumun denetlenmesi, şirketin finansal ve operasyonel durumunun incelenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin sorumluluklarının yerine getirilmesinin takip edilmesi ve bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin standardize edilmesi yer almaktadır.

Huawei, Yönetim Kurulunun öncülüğünde, rotasyonla sırası gelen CEO sistemini uygulamaktadır. Şirketteki operasyonların ve görev süresindeki kriz yönetiminin birincil sorumlusu olarak; Sırası Gelen Vekil CEO, şirketin hayatta kalması ve gelişmesinden sorumludur.

KPMG, 2000 yılından bu yana Huawei'nin bağımsız denetçisidir. Bağımsız denetçi, bir şirketin yıllık mali tablolarının denetiminden sorumludur. Bağımsız denetçi, uygulanabilir muhasebe standartlarına ve denetim prosedürlerine uygun olarak, finansal tabloların gerçek ve adil olup olmadığı hususunda görüş bildirmektedir.

Şirket, üç boyuta odaklanan bir iş yapısı kurmuştur: müşteriler, ürünler ve bölgeler. Tüm kuruluşlar, ortak olarak müşteriler için bir değer yaratır ve şirketin mali sonuçlarından, pazar rekabet gücünden ve müşteri memnuniyetinden sorumludur.

  • Operatör İş Grubu ve Kurumsal İş Grubu, sırasıyla operatör ve kurumsal / endüstri müşterilerinin çözüm pazarlama, satış ve hizmetlerini yönetir ve destekler. Bu iki iş grubu, farklı müşterilerin işletme özelliklerine ve operasyonel kalıplarına dayalı yenilikçi, farklılaşmış ve gelişmiş çözümler sunarken, şirketin endüstri rekabet gücünü ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmektedir. Tüketici İş Grubu, cihaz tüketicilerine hizmet vermeye odaklanır ve tüketici alanının tüm yönleriyle ilgilenir. Bu İş Grubu, tüketici alanında işletme performansından, risk kontrollerinden, pazar rekabetinden ve müşteri memnuniyetinden sorumludur.
  •  Ürünler ve Çözümler, operatörlere ve kurumsal/endüstriyel müşterilere entegre ICT çözümleri sunmaktadır. Ürün planlama, geliştirme ve sunmaya ek olarak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve şirketin işletme başarısını desteklemek için ürün rekabetinin geliştirilmesinden de sorumludur.
  • Bölgesel kuruluşlar, şirketin bölgesel işletme merkezleridir. Bölgesel kaynak ve yetenekleri geliştirmekten ve etkin bir şekilde yararlanmaktan ve bölgede kurumsal stratejinin uygulanmasından sorumludurlar. Şirket devamlı olarak bölgesel kuruluşlarını geliştirmiş ve saha ofislerine yetki devrini hızlandırmıştır. Komuta ve yerinde karar verme yetkisi zamanla temsilciliklere devredilmiştir. Müşterilerle daha yakın ortaklıklar kurar ve iş başarısına ulaşmalarına yardımcı olurken, bölgesel kuruluşlar, şirketin karlı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamasına destek vermeye devam edecektir.
  • Grup İşlevleri, işletme desteği, hizmetleri ve denetimi sağlar. Saha ofislerine doğru, zamanında ve etkili hizmetler sunmak ve bu ofislere yeterli yetkiyi vermekle birlikte denetimi güçlendirmek için konumlandırılmışlardır.