This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတသည္ Huawei မွ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ နမ္နင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထပ္မံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့

နမ္နင္း၊ တရုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံ (စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၆) - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္အတြင္း Huawei မွ ဒုတိယဥကၠဌ Mr. Pang Jimin ၊ Huawei နည္းပညာကုမၸဏီ (ရန္ကုန္) ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Zhang Liman တို႕အပါအ၀င္ Huawei မွ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ e-government စနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထည္ႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားလက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။

Mr. Pang Jimin သည္ Huawei ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အေပၚ နားလည္မႈ စသည္အရည္အခ်င္းမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာအစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစိုးရအစီအစဥ္ကို ျပီးျပည့္စံုေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႕ Huawei ဟာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရဲ႕ အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယင္းႏိုင္ငံတို႕ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားနဲ႕ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ e-government ကအစျပဳျပီး ဆက္လက္ျပီးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြရွာေဖြျပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ဆက္လက္ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ ဆႏၵရွိေနပါတယ္” ဟု Mr. Pang Jimin က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Huawei သည္ တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ေပးကာ အိုင္စီတီ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္ Huawei သည္ လက္တေလာတြင္ သန္လ်င္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ကာ Huawei အသိအမွတ္ျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအကယ္ဒမီေက်ာင္းမ်ား (HAINA) ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိျပီး ေရွ႕ဆက္ျပီးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိုင္စီတီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ ျမွင့္တင္ကာ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Huawei ရံုးခြဲမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Zhang Liman သည္ “အနာဂတ္၏ မ်ိဳးေစ့မ်ား” အမည္ရ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အဆိုပါအစီအစဥ္ မွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႕ႏွင့္တစ္၀ွမ္းမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္ (၁၀၀၀)ကို ႏွစ္စဥ္ဖိတ္ေခၚျပီး ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လ်က္ရိွျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူပင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ျခင္းႏွင့္ အိုင္စီတီအစျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တို႕မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ ျမွင့္တင္သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ICT က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ Huawei အေနျဖင့္ က်ရာအခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ကာ အက်ဳိးမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္မႈအေပၚ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြမွလည္း ယခင္လက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အင္အားျပင္းေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေပၚ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Huawei ၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  Huawei သည္ ျပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၌ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အင္အားအဆင့္ ၆.၈ ရွိ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးထိခိုက္နစ္နာခဲ့သည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့မတည္ေငြအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ ကို သက္ဆိုင္ရာသို႕ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေလာကသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈၾကီးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ကြန္ရက္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းမွာ 1Mbps ထက္မပို၊ နည္းေနလ်က္ရွိေၾကာင္းက သက္ေသထူေနေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ Huawei သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေလာက ပိုမိုတိုးတက္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ရည္သန္၍ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ၌ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ “ပိုမိုဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႕” အမည္ရ Myanmar Broadband ဖိုရမ္ၾကီးတြင္ co-organizer အျဖစ္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါေသးသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ Huawei သည္ အိုင္စီတီအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ အေရးၾကီးပုဂိၢဳလ္အၾကီးအကဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ စပ္လွ်င္းသည့္ ေဆြးေႏြးရပ္စကား၀ိုင္းမ်ား ဦးစီးျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖန္တီးေပးေနသည့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။