ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း

 ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွ်ေဝခြဲသံုးမႈကို ေပါင္းကူးျခင္း

တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးခဲ့ဖူးတယ္ “Facebook အျပင္ အင္တာနက္မွာ ဘာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးေနသလဲ?” ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖခ့ဲတယ္ "လက္ညွိဳးထိုးမလြဲတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြေပါ့" လို႔။

ယခုေခတ္ဟာ အင္တာနက္ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ညွိဳးထိုးမလဲႊတဲ့ခ်ိန္ဆက္မႈအေထာက္အပံ့ျဖင့္ဆိုလွ်င္ သင္နဲ႔အနီးစပ္ဆံုးမွာရွိတဲ့ ယာဥ္ကိုေခၚဆိုရံုျဖင့္ ခရီးတစ္ခုထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္အိမ္မွာေနျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ဒီဇိုင္းတီရွပ္ကို အိမ္တိုင္ယာေရာက္ပို႔ခိုင္းလို႔ရပါျပီ။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေငြသားနဲ႔ေပးေခ်စရာမလိုဘဲဝယ္ယူမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။ ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ အားေပးေနတဲ့ပရိတ္သတ္တစ္ဦးလိုပဲ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ဖို႔ VR မ်က္မွန္ေတြကိုတပ္ဆင္ႏိုင္ပါျပီ။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ထိပ္သီးအခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ရိုက္သင္ၾကာမႈေပးသည့္ အတန္းေတြတက္ႏိုင္ပါျပီ။ မ်က္ႏွာစိမ္းတစ္ဦးထံမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုေတာင္းခံဖို႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ပင္ကိုအရည္အခ်င္းကို က်ားကုပ္ယူႏိုင္သလို အျခားသူမ်ား၏ၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အက်ယ္ခ်ဲ႔ရန Zhang Liman Huawei Technologies (Yangon) Co. Ltd. ၏ CEO
Building a Better Connected Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ Huawei

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးသူေလာကတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 2003 ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ ICT ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို MPT, Telenor, Ooredoo, ႏွင့္ MEC ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံတယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ားက အသံုးခ်သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္တို႔က မိမိတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္-ဆက္သြယ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေ  နာက္ထပ္ေလ့လာရန္ >

 ဗီဒီယိုၾကည့္ရန

မျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားအားလုံးကို တိုက္ထုတ္ဖယ္႐ွား၍ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္

ကမၻာၾကီးျဖစ္တည္ပံုမွာ အေျခအေနေပးမႈမ်ားအားလုံးကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရွးမူမပ်က္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ဝိဥာဏ္အားတြင္ရွိပါသည္။

ရပ္နားမႈႏွင့္ခ်ီတုံခ်တံုျဖစ္မႈမ်ားက အနီးဆံုးအကြာအေဝးတစ္ခုကိုေတာင္မွ အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္၍ ပံုမွန္ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ခရီးလမ္း႐ွည္ႀကီးကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေသးငယ္သည့္အစပ်ိဳးမႈမ်ားမွသည္ ၾကီးျမတ္သည့္ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကိုရယူႏိုင္ျခင္းမွာ အစြန္းဆံုးေအာင္ျမင္မႈကိုေရွး႐ႈသည့္ အေျပာင္းအလဲကိုသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေသာ ခိုင္မာက်စ္လစ္သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွသာလွ်င္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Building a Better Connected Myanmar

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္-ဆက္သြယ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရွးမူမပ်က္ေသာပုံစံ

ကမၻာၾကီးႏွင့္သင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးသလိုခံစားရသည့္ အခိုက္အတန္႔မ်ားကို သင္မွတ္မိပါေသးသလား?

ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို သင့္မိသားစုႏွင့္အတူ ခရီးထြက္တုန္းက သင္မွ်ေဝထားသည့္ အလန္းစားပံုေတြကိုေရာမွတ္မိပါသလား? ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအဆက္အသြယ္ျပတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းတစ္ဦးကသင့္ကို လွမ္းႏႈတ္ဆက္တ့ဲ ဗီဒီယိုတစ္ခုကိုေရာမွတ္မိပါသလား? အခ်ိန္ေနရာမေရြး ကြန္ယက္သံုးစြဲ႕မႈျဖင့္ႏွလံုးသားမ်ားဟာ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ေမတၱာတရားတို႔ျဖင့္ဒြန္တြဲခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

ဤသည္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္-ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကမၻာၾကီးတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ခံယူထားသည့္တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဇာတ္လမ္းအျပည့္အစံုကိုဖတ္႐ႈရန္ >
Building a Better Connected Myanmar

Alex Honnold: ႀကိဳးတန္းေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ ဘဝ

"ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းမပါဘဲ ေတာင္တက္သည့္အခါ တစ္ခ်က္မွားသြားသည္ႏွင့္ ျပဳတ္က်ျပီး အသက္ေသဆံုးသြားမည္ကို သင္သိပါသည္။ ေဘးကင္းေရးကိရိယာတန္ဆာမပါဘဲ အလြတ္တကိုယ္ေတာ္ေတာင္တက္ျခင္းမွာ ေတာင္နံရံကို လက္မ်ားႏွင့္ေျခေထာက္မ်ားျဖင့္သာ တြယ္တက္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္"

Building a Better Connected Myanmar

Erica Kochi: နည္းပညာသံုး၍ ဘဝမ်ားကုိ ကယ္တင္ျခင္း

"ကမၻာ့ အလွမ္းအေဝးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ လူမ်ားသည္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားပိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔သြားသည့္အခါ ၎တုိ႔ထံတြင္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လစာအတြက္ လိုအပ္သည့္ေဆးဝါးသိုေလွာင္ထားမႈမရွိပါ"။

Building a Better Connected Myanmar

John Bramblitt: အေမွာင္ထုထဲမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း

"မ်က္မျမင္ျဖစ္သြားတာ အခက္ခဲဆံုး အရာပါ။ အာလံုးပိန္းပိတ္ေအာင္ေမွာင္ေနတဲ့ ေရတြင္းေအာက္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနသလိုခံစားရပါတယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္ ေတာင့္ခံေနမွာမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့ ေန႔တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ အေရာင္အေသြးေတြနဲ႔ စံုလင္လွပါတယ္"။

Building a Better Connected Myanmar

Monica Grady: ၾကယ္တံခြန္ေနာက္လုိက္သူ

အာကာသတြင္ 10 ႏွစ္တာအရွိန္ျဖင့္လည္ပတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ 2014 တြင္ European Space Agency ၏ Rosetta အာကာသစမ္းသပ္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနမွကီလိုမီတာသန္းေပါင္း 539 မွလာသည့္ ၾကယ္တံခြန္တစ္ခုႏွင့္ ဆံုေတြ႔မိသြားပါသည္။

ဦးတည္မႈ၊ ဇြဲလံုလရွိမႈ၊ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈ

ဇဲြလံု႔လရွိမႈသည္ ထုိးေဖာက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းသုိ႔ အျမဲတမ္းဦးတည္ေနျခင္း မရွိပါ။ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈမ်ားစြာတို႔တြင္ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတတ္သည့္ပါရမီအျမဳေတတစ္ခုရွိတတ္ျပီး အစီအစဥ္အတိုင္းဖြင့္ဟေဖာ္ျပမႈမလုပ္ေပ။ ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ Huawei သည္၎၏နည္းဗ်ဴဟာ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုဆုပ္ကိုင္လွ်က္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ကိုင္ထားျပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ နယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာထံမွ အရည္အခ်င္းရွိသူ အေျမာက္အမ်ားကို ေခၚယူခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ နယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားရသည့္ အခိုက္အတန္႔မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုေထာက္ကူျပဳႏိုင္သည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိသည့္ စိတ္ကူးထက္သန္မႈရွိေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးေပးပါသည္။

စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္မႈ၊ ဇြဲလံု႔လရွိမႈႏွင့္ Huawei ဝန္ထမ္းမ်ားရွိ ကိုယ္တိုင္-ျပန္လည္ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္တို႔မွာ မိမိတို႔ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အျမဳေတျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အကူအညီမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္